Foredrag: Kaldet til Kærlighed

Foredrag: Kaldet til Kærlighed


Hvordan kan danske kvinder og mænd fravælge ægteskab, familieliv og karriere for at vie deres liv
til Gud og leve resten af deres liv i kyskhed, fattigdom og lydighed?

Findes der en særlig frihed i det
katolske ordensliv og bag klostrets mure? Hvordan får man fællesskabet i et kloster til at fungere?
Og hvad kan ordens- og klosterlivet give til kirken og samfundet i dag? Malene Fenger-Grøndahl fortæller i foredraget om katolske ordensfolk – munke, nonner, brødre og søstre samt enkelte lægfolk – deres personlige kalds- og livshistorier og giver svar på ovenstående spørgsmål. Malene Fenger-Grøndahl

er journalist, forfatter og foredragsholder og er som voksen konverteret til katolicismen. Hun har skrevet og bidraget til en række bøger for både børn og voksne om emner som flygtninge, etniske minoriteter og kristendom.

Foredraget giver et indblik i nutidigt ordens- og klosterliv i Danmark, Tyskland, Frankrig og Italien og om det gudviede liv historisk og i dag.

Foredragets livshistorier er genkendelige og inspirerende, fordi de handler om kærlighed – og om at turde træffe et valg.


Tid og Dato: 2. September 2022, kl. 19.00

Sted: Sognets Hus, Kirkestræde 6

Vin/vand og ost kr 50,-.