Historien

Den hellige Birgitta og Maribo

Birgitta levede i middelalderen fra 1303 til 1373 og tilhørte en magtfuld svensk familie. Fra barnsben og livet igennem havde Birgitta himmelske åbenbaringer – syns- og hørevisioner. Derfor bliver hun ofte afbilledet med blækhus og papir i gang med at nedskrive sine åbenbaringer.

Birgitta blev gift som 13 årig med en ung adelsmand, Ulf. De fik 8 børn og boede tæt på Vadstena. Efter sin Ulf Gudmarssøns død i 1344 levede Birgitta i streng askese i tilknytning til Alvastra Kloster nær Vadstena, og gav alt hun ejede til sine arvinger og til de fattige. Her modtog hun en åbenbaring om en Birgittaklosterorden. Den svenske konge Magnus Eriksson testamenterede kongsgården i Vadstena til det kommende Birgittakloster, der blev indviet i 1384.

Birgitta var livet igennem pilgrim, og derfor er hun ofte afbilledet med pilgrimshat og -stav. I 1349 drog Birgitta mod Rom, og i 1370 fik hun Pavens godkendelse af sin nye klosterorden, Den Hellige Birgittas Orden.  Klosterordenen blev vidt udbredt i hele Europa i middelalderen. Birgitta døde i Rom i 1373, og hendes legeme blev ført tilbage til Vadstena Birgittakloster i Sverige, hvor hendes helgenskrin stadig ses i klosterkirken. Kort efter sin død blev Birgitta kanoniseret, og i dag er hun også værnehelgen for Europa i den katolske kirke.    

 

Maribo Domkirke og Birgittaklosteret  

Dronning Margrete I var positiv overfor Birgittaordenen da hun voksede op hos Birgittas datter, Märta, sammen med Märtas datter, Ingegerd, som blev den første abbedisse i Vadstena Kloster. Margrete I, støttede Vadstena Kloster og skabte før sin død grundlaget for et Birgittakloster i Maribo med store landområder på Midtlolland ved allerede i slutningen af 1300-tallet at være initiativtager til at oprette klosteret ved søerne i landsbyen Skimminge midt på Lolland. Omkring 1406-08 blev klosteret bygget af sten fra borgen Grimstrup, hvis ruiner stadig ligger ved Nørresø nord for Maribo. I 1416 kort efter Margrete I`s død tillod hendes efterfølger Erik af Pommern, at klostret blev indviet som Birgittinerkloster og fik navnet Maribo. Købstaden af samme navn voksede op omkring Birgittinerklostret. Klosteret blev et af de rigeste i landet, fordi det modtog mange gaver fra adelen, der også leverede både døtre og enker til nonneklosteret.

Middelalderens Birgittinerklostre var dobbeltklostre med afdelinger både for nonner og munke. De blev bygget som adskilte klostre forbundet med en fælles klosterkirke.

I Maribo boede nonnerne nord for kirken og munkene syd for.


I løbet af middelalderen blev der oprettet 25 birgittinerklostre over hele Europa indviet til Jomfru Maria. I Danmark blev der oprettet Birgittinerklostre først i Maribo og siden i Mariager.


Birgittinerklosteret blev ikke nedlagt ved reformationen i 1536, men fortsatte det katolske klosterliv endnu i 15 år, til den sidste præstemunk forlod klosteret i 1551. Christian 3. omdannede formelt i 1556 klosteret til et adeligt jomfrukloster Men først i 1620-21 lukkede klosteret helt og dets store ejendomsbesiddelser blev i overdraget til Sorø Akademi.

I 1803 blev Lolland-Falster et selvstændigt stift, og Birgittaklosterkirken blev til Maribo Domkirke for Lolland-Falsters Stift.

Den store klosterkirke i Maribo er bevaret og regnes for et af Danmarks mest helstøbte kirkerum fra 1400-tallet.

 

Det nye Birgittakloster           

I 2003 kom Birgittasøstrene tilbage til Maribo efter næster 450 års fravær. Det nye birgittakloster Habitaculum Mariae, der betyder Marias Bolig, og klosterkirken på Refshalevej blev indviet i september 2006.

I 2024 er der syv søstre fra tre forskellige lande i det nye kloster på Refshalevej i Maribo.

Birgittinernonnernes ordensdragts nonneslør bliver holdt på plads af den karakteristiske Birgitta ordenskrone. Den hvide krone med de fem røde mærker er et symbol på Kristi tornekrone og hans fem sårmærker.

 

PilgrimsHuset Maribo

Ved Maribos Birgittaklosters og Maribo Domkirkes 600 års jubilæum den 24. maj 2016 indviede Hendes Majestæt Dronning Margrethe II PilgrimsHuset Maribo. PilgrimsHuset Maribo er et folkekirkeligt centrum for pilgrimbevægelsen i Danmark med sin smukke placering ved Maribosøerne og Maribo Domkirke og på grunden af det gamle Birgittakloster. Desuden er PilgrimsHuset Maribo og Maribo Domkirke et knudepunkt på tre store pilgrimsruter: Den Danske Klosterrute, Munkevejen og Santiago ruten.


Billedet af Den hellige Birgitta

Det smukke billede af Den hellige Birgitta, som bruges i forbindelse med Birgitta festivalen i Maribo er skabt af malerinden Anne Gyrite Schütt til festivalen. Du kan læse mere om hendes produktion her.

 

 Du kan læse mere om Den hellige Birgitta på dokumentet her på siden, som tidligere museumsleder Thomas W. Lassen i anledning af Birgitta Festivalen har skrevet om Nordens største helgeninde Birgitta af Vadstena. 

Den hellige Birgitta af Vadstena (Landemodesalen, Maribo Domkirke)