Birgitta Festival

Birgitta Festivalen fyldte Maribo fra

d. 6-8 september 2019 og gør det stadig...

I foråret 2018 opstod ideen om at lave en festival i Maribo. En oplysningsfestival om den hellige Birgitta. Maribo er en klosterby, men ikke mange er bekendt med historierne om klostret.

Gode frivillige kræfter i Maribo har siden arbejdet på, at få ideen realiseret.

Vi ønsker med festivalen at sætte fokus på Maribo som kultur-, kloster- og domkirkeby. Vi ønsker at sætte Maribo og Birgitta på landkortet både for lokale og udenbys.

Aktiviteter....

 

Der skal være aktiviteter i hele bymidten, på gaderne omkring torvet, ved klosterruinerne, på søbredsområdet,og på Domkirkens område og længere ud på Lolland.

Festivalen skal være et tilbud til alle, til udvikling af mangfoldighed og engagerede fællesskaber, uanset økonomisk formåen, religion og alder. Vi vil tilbyde forskellige aktiviteter, der appellerer til bredden. Der vil være mulighed for at erhverve viden, blive underholdt, spise godt (relevant middelalder-mad), deltage i gudstjenester, foredrag, musik, børnekutteoptog, aktiviteter målrettet både til alle og til bestemte aldersgrupper, forskellige pilgrimsvandringer, vandring mellem ”Domkirke”, ”Nuværende beboet nonnekloster” og ”Katolsk Kirke”.  

I ugen op til festivalen vil der på søbredsarealet, hvor det tidligere kloster var opført, blive der blive opført en kopi af klostret i papkasser – en fælles opgave for byens borgere. Dette i samarbejde med en fransk kunstner. (efter festivalen nedrives og bortskaffes ”bygningen”.

Handelsstandsforeningen vil pynte byen, der vil være tidsvarende boder, foredrag og bogudgivelse af Børnebog om ”Birgitta”.

Der er etableret 8 arbejdsgrupper….

 

For at få integreret lokalbefolkningen i videst muligt omfang, har vi siden foråret 2018, afholdt informationsmøder, hvor alle med interesse for sagen var velkomne. Det er blevet til otte arbejdsgrupper, som indeholder repræsentanter fra erhvervslivet, foreningslivet, kirken, klostret, Pilgrimshuset, kulturlivet og lokalbefolkningen. Gruppernes opgave er at skabe fundamentet og indholdet for en festival i september 2019. Der er blevet udpeget en tovholder for festivalen, så man er sikret, at det høje ambitionsniveau holdes hele vejen.

"Den hellige Birgitta bliver den røde tråd i festivalen tilsat de middelalderlige kendetegn."

 

Afrapportering af festival 2019